19 Ağustos 2015 Çarşamba

Atatürk (Gazi) Orman Çiftliği'nin Özellikleri


Atatürk Orman Çiftliği'nin; 582 dönümü meyvelik, 700 dönümü fidanlık, 148.000 dönümü tarımsal arazi, 1450 dönümü ormanlık, 400 dönümü Amerika asma fidanlığı, 100 dönümü de park ve bahçe olarak ayrılmıştır.

Çiftliğe dikilen güller Hollanda'dan ve Almanya'dan getirilmiştir. Çiftlikte bir tavuk çiftliği ve bir hayvanat bahçesi kurulmuştur.

Çiftlikte 8 fabrika (imalathane) kurulmuştur. Bu fabrikalar şunlardır:

Süt Fabrikası: Günde 15.000 litre süt ve 1000 kilo tereyağı işleyebilmektedir.Bira Fabrikası: Yılda 7000 hektolitre bira üretebilmektedir.


Malt Fabrikası: Bira üretiminde kullanılacak maltı üretmektedir. 

Buz Fabrikası: Günde 4 ton buz üretebilmektedir.

Soda-Gazoz Fabrikası: Günde 3000 şişe soda ve gazoz üretebilmektedir.

Şarap İmalathanesi: Yılda 80.000 litre şarap üretebilmektedir. 


Deri Fabrikası: Yılda 14.000 çeşitli deri işleyebilmektedir.

Ziraat Aletleri ve Demir Fabrikası: Her türlü ziraat aletini ve demir aksamı üretebilmektedir.

Avusturya'nın ilk Türkiye Büyükelçisi R. Von Kral, 1935'te yazdığı "Kemal Atatürk'ün Ülkesi"adlı kitabında Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili gözlemlerini şöyle anlatmıştır: 

"Burada tahıl ürünleri, sebzeler, çiçekler ve tüm meyveler üretilmekte, ağaçlandırma ve fidanlıkların bakımı yapılmakta, yabancı türlerden yararlanılarak hayvancılık yapılmaktadır. Çiftlikte bir tarım işletmesi için gerekli tüm yapılara ek olarak kırsal kesimin de yararlandığı bir makine onarım atölyesi, gelişmiş bir bira fabrikası, bir kimya laboratuvarı, modern bir kümes bulunmakta; arıcılık, süt, peynir ve buz üretimi yapılmaktadır. Ankara halkının gözde gezinti yerleri arasında olan bu çiftlik bahçe, havuz gibi zenginlikleriyle bir zamanların çorak toprağında gerçekleştirilmiş bir uygarlık başyapıtıdır.Ormanlık alanda yapılanlar, bugüne değin çıplak kalan Türk topraklarının büyük bir bölümünün düzenli ve sürekli bir çabayla yeniden ağaçlandırılabileceğini göstermiştir. Çiftliğin üstün nitelikli ürünleri pazarlarda alıcı bulmaktadır."

Benoit Mechin'in "Kurt ve Pars" adlı kitabında belirttiği gibi: "Bu örnek çiftliği, onun isteği üzerine bir çalışma ve eğitim merkezi haline getirildi ki, bütün Doğu'da bir benzeri yoktu. Bu tarım enstitüsü bütün İç Asya'ya pek büyük faydalar temin etti. Buradan Anadolu köylülerine, hayvan cinslerini iyileştirmeye yarayan damızlıklar ve 'Başkumandan buğdayı' dedikleri tohumluklar verildi.Nihayet Ziraat Bankası'nın arttırdığı kredilerle köylü yeni biçim tarım aletleri satın alabildi ve bu sayede vaktiyle Rum ve Ermeni sermayedarların elinde soyula soyula düştüğü elim sefaletten kurtulmaya başladı." 

Dünyanın İlk Biyoyakıtı

Biyoyakıt, ilk kez Atatürk'ün talimatıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde üretilerek kullanılmıştır.

Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarından Emrah Hatunoğlu'nun hazırladığı "Biyoyakıt Teknolojilerinin Tarım Sektörüne Etkileri" adlı tez, çağın yakıtı olarak tanınan biyoenerji türevlerinin Türkiye'deki geçmişine ilişkin ilginç bir detayı gün yüzüne çıkarmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde bile geçmişi 20-30 yılı ancak bulan biyoykıtlarla ilgili, Türkiye'nin 1930'lu yıllarda raporlar hazırlayıp üretime geçtiği arşiv belgeleriyle kanıtlanmıştır. 

Belgelere göre, dünyadaki biyoyakıt teknolojisinin ilk örneği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde geliştirilmiştir. 

1934'ten itibaren bugünkü adıyla "biyodizel" üretiminin çiftlikte kullanıldığı kaydedilen tezde, "Atatürk'ün de talimatıyla dönemin milletvekilleri ve ilgili kurumların yetkililerinin 1934 yılında imzaladığı belge, Türkiye'de biyoyakıta ilişkin ilk resmi belge olması açısından önemlidir. Belge, çiftlikte 'Bitkisel Yağların Tarım Traktörlerinde Kullanımı' isimli çalışmanın devletçe başlatıldığını gösteriyor.Çalışma ile, çiftlikte tarımsal üretimde faaliyet gösteren traktörlerde bitkisel yağların yakıt olarak kullanımı sağlanmıştır. Böylece o zamanki adı bitkisel yağ da olsa 'biyodizelin' araç motorlarında kullanımı gerçekleştirilmiştir." denilmiştir.


Kaynaklar
Akl-ı Kemal (1. Cilt), Sinan MEYDAN
Atatürk Orman Çiftliği: Bir Modernleşme Hikayesi, Toplumcu Mimarlar ve Mühendisler Meclisi

Related Posts with Thumbnails Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...