28 Kasım 2015 Cumartesi

Misak-ı İktisadi (Ekonomi Andı)

Misak-ı İktisadi, Ekonomi Andı

İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923), 12 maddeden oluşan "Misak-ı İktisadi"yi yayımlamıştır. Nasıl ki, Kurtuluş Savaşı sırasında işgal kuvvetlerinin süngüleri altında yayımlanan Misak-ı Milli (Ulusal Ant) ile Türkiye'nin siyasi amaçları belirlenmişse, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından, Lozan görüşmeleri sırasında yayımlanan Misak-ı İktisadi (Ekonomi Andı) ile de yeni Türkiye'nin ekonomik amaçları belirlenmiştir. 

Misak-ı Milli ve Misak-ı İktisadi birbirini tamamlayan, ortak bir amaca hizmet eden iki özgün kavramdır. Misak-ı Milli siyasi bağımsızlığı, Misak-ı İktisadi ekonomik bağımsızlığı amaçlamıştır. Atatürk'ün, "siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması," diye ifade ettiği durum ancak bu iki kavramın bir araya gelmesiyle mümkün olacaktır. 

Mazlum milletlere örnek teşkil eden Kemalist Ekonomi Modeli'nin en önemli kavramlarından biri Misak-ı İktisadi'dir.

İzmir İktisat Kongresi'nde alınan Misak-ı İktisadi kararları şunlardır:

Madde 1: Türkiye, milli sınırları içinde lekesiz bir bağımsızlık ile dünyanın barış ve ilerleme unsurlarından biridir.

Madde 2: Türkiye halkı milli hakimiyetini, kanı ve canı pahasına elde ettiğinden, hiçbir şeye feda etmez ve milli hakimiyete dayanan meclis ve hükümetine daima bağlıdır. 

Madde 3: Türkiye halkı, tahribat yapmaz; imar eder. Bütün çalışması, memleketi ekonomik olarak yükseltmek amacına yöneliktir.

Madde 4: Türkiye halkı, kullandığı ürünü mümkün mertebe kendisi yetiştirir. Çok çalışır, vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar. Milli üretimi sağlamak için icabında geceli gündüzlü çalışmak ilkesidir.

Madde 5:  Türkiye halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğunu bilir. Ormanlarını evladı gibi sever, bunun için ağaç bayramları yapar; yeniden orman yetiştirir. Madenleri kendi milli üretimi için işletir ve servetlerini herkesten fazla tanımaya çalışır. 

Madde 6: Hırsızlık, yalancılık, ikiyüzlülük ve tembellik en büyük düşmanımız; bağnazlıktan uzak, dindarca bir hayat her şeyde ilkemizdir. Her zaman faydalı yenilikleri severek alırız. Türkiye halkı mukaddesatına, topraklarına, şahıslarına ve mallarına karşı yapılan düşman fesat propagandalardan nefret eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir vazife bilir. 

Madde 7: Türkler, irfan ve marifet aşığıdır. Türk, her yerde hayatını kazanabilecek şekilde yetişir fakat her şeyden evvel memleketinin malıdır. Eğitime verdiği kutsiyet dolayısıyla (Mevlud-u Şerif) Kandil gününü, aynı zamanda bir kitap bayramı olarak kutlar. 

Madde 8: Birçok savaşlar ve zorunluluktan dolayı eksilen nüfuzumuzun fazlalaşması ile beraber sağlığımızın, hayatlarımızın korunması en birinci amacımızdır. Türk mikroptan, pis havadan, salgından ve pislikten çekinir, bol ve saf hava, bol güneş ve temizliği sever. Ecdat mirası olan binicilik, nişancılık, avcılık, denizcilik gibi bedeni terbiyenin yayılmasına çalışır. Hayvanlarına da aynı  dikkat ve himmeti göstermekle beraber cinslerini düzeltir ve miktarlarını çoğaltır.  

Madde 9: Türk dinine, milliyetine, toprağına hayatına ve kurumlarına düşman olmayan milletlerle daima dosttur; ecnebi sermayesine aleyhtar değildir. Ancak kendi yurduna, kendi diline ve kanununa uymayan kurumlarla ilişkide bulunmaz. Türk, ilim ve sanat yeniliklerini nerede olursa olsun doğrudan doğruya alır ve her türlü ilişkide de fazla aracı istemez. 

Madde 10: Türk, açık alın ile serbestçe çalışmayı sever, işlerde tekelcilik istemez.

Madde 11: Türkler, hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan sevişirler. Meslek, zümre itibariyle el ele vererek birlik olurlar, memleketini ve birbirini tanımak, anlaşmak için seyahatler ve birleşmeler yaparlar.

Madde 12: Türk kadını ve hocası, çocuklarını iktisadi misaka göre yetiştirir.

Kaynak
Akl-ı Kemal (3. Cilt), Sinan MEYDAN

Related Posts with Thumbnails Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...