2 Haziran 2016 Perşembe

Hafız İbrahim Demiralay (1883 - 1939)

Isparta Mebusu Hafız İbrahim Efendi

Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye'de büyük yararlıklar göstermiş, TBMM'de 6 dönem Isparta milletvekilliği yapmış bir din adamıdır.

Yılanlızade Tahir Paşa'nın oğludur. İstanbul'a gelerek Fatih Medresesi'nden müderrislik icazeti aldı. 1911-1912 yıllarında Isparta İdadisi'nde Din Bilgisi ve Ahlâk dersleri okuttu. Ayrıca bir ara Bidayet Mahkemesi Üyeliği'nde bulundu.

Milli Mücadele'nin başlamasıyla, Isparta ve çevresinde milli harekâtın önderi oldu. İzmir'de Yunan işgalinin başlaması üzerine mitingler düzenleyerek ve Isparta'nın bütün köylerine varıncaya kadar "beyannameler" göndererek halkı milli harekât lehinde bilinçlendirmeye çalıştı.

İstanbul hükümeti idarecilerinin engelleme girişimlerine rağmen Hafız İbrahim Efendi, çalışmalarını arttırarak sürdürdü. Ege Bölgesi'ndeki milli faaliyetlerle irtibata geçti.

Başkanı bulunduğu ve Isparta'da ulusal örgütlenmenin öncülüğünü yapan Cemiyet-i İlmiye'yi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında yeniden kurdu. Isparta'nın merkez, ilçe ve köylerinden topladığı gönüllü kuvvetleri "Isparta Mücahitleri" adı altında Nazilli Cephesi'ne gönderdi.

TBMM I. Dönem için yapılan seçimlerle Isparta milletvekili seçildi. Bu sıfatla Meclisin 23 Nisan 1920'de açılışında hazır bulundu. Ankara Fetvası'nı "Isparta Mebusu, Ulemadan Hafız İbrahim" isim ve unvanıyla imzalamıştı.

1920’de Yunan işgalinin genişlediği günlerde "milli teşkilat kurup cepheye gitmesi için Mustafa Kemal Paşa'nın tensibiyle Milli Müdafaa Vekili tarafından Isparta ve havalisine gönderildi." Kısa zamanda topladığı yüz atlı ve iki yüz piyade gönüllü erle bir birlik teşkil ederek Yunan kuvvetleriyle savaştı. Bu kuvvet "Demir Alay" olarak tanındı. 

Demir Alay, 28 Ağustos 1920'de Sarayköy yakınında Demirköprü mevkisinde Yunan ordusuyla şiddetli çarpışmalara girdi. Hafız İbrahim'in komuta ettiği Demir Alay karşısında Yunanlar ilerleme kaydedemedi. Tepeköy'ü işgal eden Yunan kuvvetlerine 17 Eylül gecesi baskın yapıldı ve Tepeköy işgalden kurtarıldı.

Demir Alay'ın bu başarılı hizmetleri, TBMM tarafından takdir edildi. Demir Alay, "Mürettep Alay" olarak 57. Tümen içinde yer aldı, adı "39. Alay" oldu. Demir Alay'ın düzenli ordu içinde bu şekilde yer alması üzerine, Mart 1921'de Hafız İbrahim Efendi Meclis'e döndü. Sağlık ve Sosyal Yardım, Milli Eğitim ve Dilekçe komisyonlarında görev aldı. Hizmetlerinden dolayı Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

kırmızı yeşil şeritli İstiklal Madalyası

TBMM 2. Dönem, 3. Dönem, 4. Dönem, 5. Dönem ve 6. Dönemlerde de yeniden Isparta Milletvekili seçildi. Soyadı Kanunu ile "Demiralay" soyadını aldı. Halen Isparta'da soyu Demiralaylar olarak bilinmekte ve devam etmektedir.

Kaynaklar
https://www.facebook.com/cihan.dura/posts/10153359857944308?pnref=story
http://www.haber32.com.tr/isparta/haber/iste-vatani-boyle-kazandik-sehit-dusersem-cocuklarimi-oldurursun-91088h.html

Related Posts with Thumbnails Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...